អប់រំសុខភាព

ហាត់ប្រាណជួយឲ្យឆាប់មានផ្ទៃពោះ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង ១៣:៥៥ នាទី

សម្រាប់អ្នកចង់បានបុត្រគួរមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណ ហាត់ប្រាណឲ្យទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវ។ ការហាត់ប្រាណមិនត្រឹមជួយឲ្យរាងងាររបស់អ្នកមានសុខភាពល្អនោះ ប៉ុន្តែវាជួយអ្នកឲ្យឆាប់មានផ្ទៃពោះទៀត។ គ្រូពេទ្យឯកទេសបានពន្យល់ថា”ការហាត់ប្រាណ...

[អានបន្ថែម]

កុំឲ្យខ្លួននាក់ធាត់ជ្រុល លើសឈាម ទឹកនោមផ្អែម និងឡើងកូលេស្តូរ៉ុល ឲ្យសោះ

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង ០៦:៥៩ នាទី

ក្រុមគ្រូពេទ្យ បានដាស់ទឿនដល់មនុស្សទូទៅកុំឲ្យកើតជំងឺមួយចំនួន ពិសេសបុរសតែម្តង ។ ជំងឺទំាងនោះមាន ការធាត់  ជំងឺលើសឈាម ជំងឺទឹកនោមផ្អែម កូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ និងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ ឲ្យសោះ។  ១.ភាពធាត់ ។ភាពធាត់ធ្វើឱ្យអ្នកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់...

[អានបន្ថែម]